Bilateral implantation of shear stress modifier in ApoE knockout mouse induces cognitive impairment and tau abnormalities

Shuke Nie, Yang Tan, Zhentao Zhang, Guiqin Chen, Jing Xiong, Dan Hu, Keqiang Ye, Yunjian Zhang, Xuebing Cao, Liam Chen, Zhaohui Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Bilateral implantation of shear stress modifier in ApoE knockout mouse induces cognitive impairment and tau abnormalities'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences