Coastal wetlands are not well represented by protected areas for endangered birds

Weihua Xu, Yi Xiao, Jingjing Zhang, Wu Yang, Lu Zhang, Vanessa Hull, Zhi Wang, Hua Zheng, Jianguo Liu, Stephen Polasky, Ling Jiang, Yang Xiao, Xuewei Shi, Enming Rao, Fei Lu, Xiaoke Wang, Gretchen C. Daily, Zhiyun Ouyang

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Coastal wetlands are not well represented by protected areas for endangered birds'. Together they form a unique fingerprint.