Depinning behaviour of domain wall in magnetic nanowire with asymmetric notch

Jialin Liao, Bin Ma, Zongzhi Zhang, Qingyuan Jin, Zhaocong Huang, Xuefeng Hu, An Ding, Wen Zhang, Jing Wu, Yongbing Xu

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Depinning behaviour of domain wall in magnetic nanowire with asymmetric notch'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science