East Asian summer monsoon variations during the last deglaciation, recorded from a stalagmite at Linyi, northern China

Qian Li, Guangxue Li, Min Te Chen, Hai Cheng, Jishang Xu, Dong Ding, Yanyan Ma, Lulu Qiao, Qiang Zhang, Yang Zhang, Haoyin Wang, Zhenzhen An, Jianxiong Min, Liyan Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'East Asian summer monsoon variations during the last deglaciation, recorded from a stalagmite at Linyi, northern China'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences