Particle irradiation suppresses metastatic potential of cancer cells

Toshiyuki Ogata, Teruki Teshima, Kazufumi Kagawa, Yoshio Hishikawa, Yutaka Takahashi, Atsuko Kawaguchi, Yuko Suzumoto, Kumie Nojima, Yoshiya Furusawa, Nariaki Matsuura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

134 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Particle irradiation suppresses metastatic potential of cancer cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences