Qualitative and quantitative analysis of peptide microarray binding experiments using SVM-PEPARRAY

Gang Chen, Zhixiang Zuo, Qi Zhu, Ailing Hong, Xiaochuan Zhou, Xiaolian Gao, Tongbin Li

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Qualitative and quantitative analysis of peptide microarray binding experiments using SVM-PEPARRAY'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences